Go Interactive. |

En digital design- och utvecklingsbyrå

Nya, spännande sajter och webbapplikationer?

Vi har sysslat med webbutveckling i snart tjugo år, men det har aldrig varit så spännande som nu. Webben håller på att bli världens viktigaste plattform, och vi vill vara en leverantör som fortsätter att driva den utvecklingen framåt.

Därför tar vi gärna ansvar för din nya webbsajt eller webbapplikation.

Genom åren: nya och gamla kunder, små-/stora projekt och samarbeten.

Vill du se några av våra projekt?

Responsiv design

Att utforma sajter och applikationer för både telefoner, surfplattor och datorer samtidigt kallas för responsiv design.

Vi rekommenderar att alla nya sajter och applikationer från början byggs med responsiv design.

Givetvis kan vi hjälpa dig att anpassa din existerande sajt eller applikation till andra storlekar och enheter, men för nyutveckling har responsiv design blivit en självklarhet.

Agila metoder

Oftast jobbar vi i korta iterationer och applicerar det agila tänket på mer än bara utvecklingsprocessen. Det underlättar ändringar, minskar risken för missförstånd, och gör att varje projekt lättare kan antingen avbrytas eller utökas efter behov.

Beroende på projekt så tillämpar vi Scrum, Extreme Programming eller Kanban, ibland även en mix av de tre tillsammans.

Vi tror att en självorganiserande grupp med utvecklare, domänexperter och andra intressenter som kontinuerligt reflekterar kring sin effektivt, och justerar och anpassar sitt beteende därefter blir näst intill oslagbara.

Skalbarhet och molnet

Den molnbaserade infrastruktur som växt fram under de senaste åren har medfört en ganska kraftig förändring i hur webbsystem utvecklas och driftas.

Hittills existerar ingen magisk lösning på alla skalbarhetsproblem, men man kan komma relativt långt genom att följa vissa arkitekturella grundprinciper och bygga system med molndrift i åtanke redan från början.

Vi använder plattformen Heroku för drift av nästan alla sajter och applikationer. Heroku bygger i sin tur på Amazons globala molninfrastruktur för servrar.

Även databaser och andra tjänster hyr vi i första hand från molnleverantörer. Endast i specialfall väljer vi att sätta upp servrar manuellt, och då gör vi det ändå på molninfrastruktur som Amazon EC2.

Automatiska tester

När vi jobbar med lite mer avancerade applikationer skriver vi som regel tester för all ny funktionalitet i samband med att den implementeras. Det är ett sätt att kontinuerligt testa alla gamla och nya delar av en applikation.

Med hjälp av automatiska tester kan funktionaliteten av ett helt system oftast verifieras automatiskt på några minuter, helt utan manuell arbetsinsats. Det gör att utvecklingen kan ske snabbare utan att fler defekter introduceras.

En annan viktig fördel med automatiska tester är att de låter utvecklare göra relativt stora tekniska förändringar i källkoden, utan att riskera att varje misstag påverkar applikationens funktionalitet. Källkodens kvalitet kan därmed förstärkas kontinuerligt under utvecklingens gång.

iPhone- och Android-appar

Att utveckla en mobilapplikation är oftast mer tidskrävande och kostsamt än för motsvarande webbapplikation. Kompetensen är svårare att hitta, och varje mobilplattform blir i praktiken ett separat projekt. Därför brukar vi alltid börja med att undersöka möjligheterna att göra en webbaserad lösning.

Ibland kan det trots allt vara värt att investera i en mobilapp. Vi har en del erfarenhet av utveckling för iOS och Android, och beroende på vad det handlar om mer specifikt kan sådana projekt vara intressanta för oss.

Längre konsultuppdrag

Då och då är vi tillgängliga för längre konsultuppdrag inom webbutveckling. Vår kompetens kan t.ex. ibland vara perfekt för större konsultbolag som ett komplement till befintliga resurser.

Kontakta oss om du vill veta hur vår kalender ser ut den närmsta tiden.

Sitter ni i Stockholm eller Gävle kan vi även komma och jobba på plats.

Teknisk kompetens

Vi har en förhållandevis bred teknisk kompetens, och måste ständigt hålla oss uppdaterade på nya saker som sker i branschen. Här är några exempel på saker vi jobbar mycket med just nu:

Vi experimenterar ständigt med nya verktyg, tjänster, appar, språk, ramverk, databaser, tekniker och arbetssätt. Tidigare har vi jobbat ganska mycket med t.ex. Java EE, ASP.NET, Adobe Flex, Adobe Flash, etc.

Hör av dig om det är något speciellt du undrar över!

Kalle Danielsson, VD
kalle@gointeractive.se
073-919 33 04